Mileyha Kuş Göleti

güneyinde Kılıç (Akra) Dağı, kuzeyinde ise Musa Dağı ile sınırlıdır. Asi Nehri alanın ortasından geçerek Akdeniz’e dökülür. Samandağ Kumulları yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda geniş bir kumsal alandır. Kuzey güney doğrultusunda uzanır. Kumsalın orta kesiminde yer alan Milleyha (Tuzla) Göleti ise denizden yaklaşık 200 m içeride bulunan küçük bir gölettir. Yaz aylarında genellikle kuruyan gölet yağmurlarla beraber su toplamaktadır. Göletin doğu kesiminde, çevresi yoğun sazlıklarla kaplı kanallar yer alır. Zengin tür çeşitliliğine sahip Milleyha Göleti ve Samandağ sahili, aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.

Habitatlar: ÖDA; büyük oranda ince taneli kuma sahip geniş ve uzun kumsallardan, Asi Nehri kıyısındaki bitki topluluklarından, Milleyha Göleti ve çevresindeki sazlık alanlar, tuzcul bataklıklar ve tarım alanlarından oluşmuştur. Milleyha’nın çevresindeki tuzcul bataklıklarda denizbörülcesi (Salicornia) ve çeşitli tuzcul bitkiler bulunur. Asi Nehri çevresinde tarım arazileri yoğunlaşır.

Türler: Dar yayılışlı Gonocytisus pterocladus ve Micromeria fruticosa ssp. barbata kumullarda bulunan ve ÖDA kriterlerini sağlayan bitki taksonlarıdır.

Alanda, çok az sayıda kuş araştırması yapılmıştır. Alanın özellikle göç döneminde su kuşları için önemli konaklama alanı olduğu düşünülmektedir. ÖDA kriterlerini sağlamamakla beraber, kızıl kumkuşu (Calidris ferruginea), deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus), sürmeli kumkuşu (Limicola falcinellus), boz yelkovan (Calonectris diomedea), sümsükkuşu (Sula bassana) bölgede gözlenen türlerdendir. Akdeniz foku (Monachus monachus) alanı beslenmek için kullanır.

 

Mileyha Kuş Göleti
Watch the video

güneyinde Kılıç (Akra) Dağı, kuzeyinde ise Musa Dağı ile sınırlıdır. Asi Nehri alanın ortasından geçerek Akdeniz’e dökülür. Samandağ Kumulları yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda geniş bir kumsal alandır. Kuzey güney doğrultusunda uzanır. Kumsalın orta kesiminde yer alan Milleyha (Tuzla) Göleti ise denizden yaklaşık 200 m içeride bulunan küçük bir gölettir. Yaz aylarında genellikle kuruyan gölet yağmurlarla beraber su toplamaktadır. Göletin doğu kesiminde, çevresi yoğun sazlıklarla kaplı kanallar yer alır. Zengin tür çeşitliliğine sahip Milleyha Göleti ve Samandağ sahili, aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.

Habitatlar: ÖDA; büyük oranda ince taneli kuma sahip geniş ve uzun kumsallardan, Asi Nehri kıyısındaki bitki topluluklarından, Milleyha Göleti ve çevresindeki sazlık alanlar, tuzcul bataklıklar ve tarım alanlarından oluşmuştur. Milleyha’nın çevresindeki tuzcul bataklıklarda denizbörülcesi (Salicornia) ve çeşitli tuzcul bitkiler bulunur. Asi Nehri çevresinde tarım arazileri yoğunlaşır.

Türler: Dar yayılışlı Gonocytisus pterocladus ve Micromeria fruticosa ssp. barbata kumullarda bulunan ve ÖDA kriterlerini sağlayan bitki taksonlarıdır.

Alanda, çok az sayıda kuş araştırması yapılmıştır. Alanın özellikle göç döneminde su kuşları için önemli konaklama alanı olduğu düşünülmektedir. ÖDA kriterlerini sağlamamakla beraber, kızıl kumkuşu (Calidris ferruginea), deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus), sürmeli kumkuşu (Limicola falcinellus), boz yelkovan (Calonectris diomedea), sümsükkuşu (Sula bassana) bölgede gözlenen türlerdendir. Akdeniz foku (Monachus monachus) alanı beslenmek için kullanır.